متخصص در پردازش و ساخت شیشه خودرو

شیشه خودرو

معرفی
خط تولید شیشه جلوپنجره چند لایه

یک خط شیشه جلوی کامل چند لایه معمولی معمولاً شامل مراحل اساسی زیر است:

پیش پردازش خودرو

پیش پردازش شامل تعدادی از فعالیت های آماده سازی، قبل از ارائه شیشه به عملیات حرارتی است.
آنها شامل،

برش قالب شیشه ای تخت از استاندارد و مستطیل شکل "اندازه بلوک" شناور خودرو.

شکست

لبه‌های تکه‌ای شکل‌دار، اما همچنان مسطح، را برای ایجاد لبه شیشه‌ای صاف کنید

حفاری

خط تولید شیشه جلوپنجره عقب